sobota, 23 marzec 2024 16:20

Jak układ odpornościowy reaguje na falę upałów?

wpływa upałów na organizm wpływa upałów na organizm pixabay

 Dotychczasowe badania wykazały związek między temperaturą a stanem zapalnym w organizmie, który jest związany z ryzykiem chorób serca. Różne typy białych krwinek biorą udział w tej odpowiedzi immunologicznej. Niektóre z nich wydzielają cytokiny – białka regulujące stan zapalny, inne zaś bezpośrednio atakują intruzów, takich jak bakterie i wirusy. Analiza przeprowadzona przez dr. Daniela W Riggsa i jego zespół miała na celu bardziej kompleksowe zrozumienie relacji między wyższymi temperaturami a tymi markerami.

 

Związek między upałem a reakcją układu odpornościowego

Badanie oparto na analizie próbek krwi pobranych od 624 osób uczestniczących w projekcie Green Heart. Uczestnicy w wieku od 20 do 70 lat poddani zostali badaniom w latach 2018 i 2019, podczas letnich upałów. Naukowcy zmierzyli poziomy 11 typów cytokin i 9 typów komórek odpornościowych, korzystając z Uniwersalnego Indeksu Klimatu Termicznego, który uwzględnia temperaturę, wilgotność i prędkość wiatru, wpływające na komfort cieplny ludzkiego ciała.

Wyniki pokazały, że wysoka temperatura wiąże się ze zwiększonym poziomem kilku cytokin, w tym TNF-alfa, który jest kluczowym markerem zapalnym mającym znaczenie w chorobach sercowo-naczyniowych. Z kolei poziom niektórych klas białych krwinek, takich jak monocyty, wzrastał, co może wskazywać na stan zapalny lub odpowiedź immunologiczną wywołaną przez upał. Ponadto, obserwowano zmniejszenie poziomu innego rodzaju monocytów, które mają działanie przeciwzapalne, oraz spadek liczby białych krwinek zwalczających infekcje, co może zwiększać podatność na zakażenia.

Dlaczego zrozumienie wpływu upałów jest ważne?

Odkrycia te otwierają nową dziedzinę badań nad wpływem ekstremalnych temperatur na organizm człowieka. W miarę zmian klimatu i wzrostu liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, zrozumienie mechanizmów, przez które wpływają one na zdrowie, staje się coraz ważniejsze. Dalsze badania skupią się na długoterminowych skutkach ekspozycji na wysokie temperatury dla układu odpornościowego i stanów zapalnych, oraz jakie mogą mieć one znaczenie dla rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Poznanie tych mechanizmów może przyczynić się do opracowania nowych metod zapobiegania i leczenia negatywnych skutków upałów na zdrowie ludzi.